Kvalité och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

 • Hantering av delar i lager eller på fordon, skall ske på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls genom hela kedjan fram till slutanvändaren.
 • Arbetena skall utföras på sådant sätt att demonterade delar kan återanvändas av kunderna.
 • Vi arbetar efter att ständigt förbättra verksamheten och vårt verksamhetssystem
 • Kunderna och leverantörer av fordon skall känna trygghet inom ramen för samarbetet med oss
 • Arbeta för medarbetarnas kompetensutveckling.
 • Vi ska via god kommunikation sörja för att leverera produkter till kunden med rätt förväntad kvalitet.
 • Vi arbetar för att uppfylla alla våra intressenters krav.

Miljöpolicy

Rackstad Bil och Delar skall alltid sträva efter att bli bättre inom
miljöområdet.
Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer:

 • Vi skall sträva efter att minimera och om möjligt eliminera farliga utsläpp
  som kan skada luft, vatten och jord.
 • Vi ska jobba med ständig förbättring i företaget gällande miljöansvar
 • Vi skall arbeta för att nyttja naturresurser som energi, olja, vatten mm på
  ett effektivt sätt.
 • Vi skall sträva efter att minimera företagets avfallsproduktion, speciellt
  farligt avfall.
 • Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa, på ett säkert och
  ansvarsfullt sätt.
 • Vi skall identifiera de viktigaste miljöaspekterna.
 • Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för medarbetare och vår
  kommun.
 • Vi skall sörja för att ägare och medarbetare har rätt utbildning inom miljö
  och kvalitetsfrågor.
 • Vi skall säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin
  verksamhet på ett miljöanpassat och riktigt sätt.
 • Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av
  demonterade delar, öka återvinnings/återanvändning-graden av våra
  demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll säkerställa kvaliteten på
  delarna som säljs.
 • Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer och
  myndigheter.
 • Vi skall följa miljölagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår
  verksamhet/bransch.
 • Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta
  aktivt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö enligt skallkraven gällande ISO
  9001: 14001 / 2015.