Norfrig Kylsläp 2010


Demonteringsobjekt: Norfrig Kylsläp 2010

Demonteringsnummer: 12942